Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse Opvang

Via de school is er de mogelijkheid tot overblijven tussen de middag. De tussenschoolse opvang (TSO) wordt begeleid door vaste TSO-krachten en vindt plaats in de middenruimte.

Aan de tussenschoolse opvang zijn kosten verbonden, te weten € 2,50 per leerling per dag.

U dient het bedrag van tevoren over te maken op: NL71INGB000 1907896 t.n.v. ASG inzake De Flierefluiter, onder vermelding van “TSO Broodje Knapzak” en de voor- en achternaam en groep van uw kind(eren).

U kunt zelf uitrekenen hoe vaak uw kind gebruik maakt van de TSO. Dit bedrag maakt u maandelijks van tevoren over op het bovengenoemde rekeningnummer.